0px
-960px

Staff

Case Consultancy is actief in allerlei voorkomende personele vraagstukken!
 
In het kader van verzuimmanagement werkt Case Consultancy nauw samen met Vechtstad Consultancy te Hardenberg.
 
Het komt veelvuldig voor dat medewerkers, die uitvallen in een bedrijf in de vorm van ziekte, te maken hebben met complexe problematiek. Vaak spelen er meer zaken maar is daar niet goed de vinger op te leggen. In samenspraak met de medewerker en de werkgever wordt in kaart gebracht wat de problemen zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. In een aantal gevallen wordt er bijvoorbeeld extra (job)coaching ingezet. Dit kan vaak in goed overleg met de verzuimverzekeraar of UWV. In zo'n situatie is er sprake van een "spoor 1" traject.
 
In een aantal gevallen blijkt dat terugkeer naar de oude werkplek en/of oude functie niet wenselijk c.q. mogelijk is. In dat geval verzorgt Case Consultancy het gehele "2e spoor" traject. 
 
Re-integratie werknemers binnen uw bedrijf
 
De voordelen voor u op een rij:

- Wij re-integreren mensen binnen of buiten uw bedrijf.
- Elk re-integratietraject is gebaseerd op een snelle en deskundige analyse van de situatie en problematiek.
- Bemiddeling vindt plaats per individuele situatie: de juiste analyse en het individuele trajectplan voor uw medewerker vormen de basis voor re-integratie.
- Resultaat en proces van elk re-integratietraject zijn in lijn met de wet- en regelgeving.
- Wij hebben een realistische kijk op de (on)mogelijkheden van uw medewerker om weer aan het werk te gaan. Dit is in het belang van u en uw medewerker, én van ons.
- Wij garanderen u effectieve en efficiënte communicatie, door regelmatig contact en rapportages op maat.
 
Wij vervullen een intermediaire rol: we inventariseren de mogelijkheden en belangen van u, uw medewerker en ondersteunende partijen in de sociale omgeving van uw medewerker. Het draait immers om de relatie tussen u en uw medewerker én om het behaalde resultaat.
 
Werkgevers
 
Bent u op zoek naar geschikte medewerkers? Mensen die een re-integratietraject doorlopen zijn op zoek naar een goede werkgever. Het zijn ervaren krachten en starters. Ze hebben om uiteenlopende redenen enige tijd niet gewerkt. Maar zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan en voelen zich verantwoordelijk voor hun werk.
 
Wij bieden u de mogelijkheid om de juiste persoon op de juiste plek te vinden. Zonder dat u hoeft te werven: contact met ons opnemen is voldoende. We bieden u een attractief arrangement. Dit bestaat uit een geschikte nieuwe medewerker die bij u in dienst wil treden, in combinatie met begeleiding op maat. We bieden u een arrangement dat verder gaat dan bemiddeling alleen, met blijvend resultaat. En dat bovendien financieel aantrekkelijk is voor u.
 
Voor meer informatie over Vechtstad Consultancy kijkt je op: www.vechtstadconsultancy.nl